Jeden zo zjavných mechanizmov pôsobenia koloidného striebra

22.02.2017

Síra (žltá) sa naviaže na povrch nanočastice za vzniku sulfidu strieborného Ag2S a dôjde k rozpadu makromolekúl bunkovej membrány baktérie.


Podobným mechanizmom môže striebro pôsobiť aj na ďalšie aminokyseliny, obsahujúce sulfidickú síru ( metionín, (S)-N-formylmethionín ). 

Na obr. č. 4 z elektrónového mikroskopu je názorne vidieť, že dochádza k deformácii povrchu membrány baktérie, mechanickému pnutiu, následkom čoho bude jej pretrhnutie.


Pri týchto reakciách je potrebná prítomnosť kyslíka, teda neprebiehajú v redukčnom prostredí črevného traktu, čo umožňuje prejsť nanočasticiam striebra do krvného obehu bez straty aktivity a zároveň nedochádza ku zbytočnému poškodzovaniu črevnej mikroflóry. Naopak iónové striebro IONT (bezfarebné, tzv. iónovo-koloidné), ktoré obsahuje prevažne strieborné katióny, pôsobí prednostne v črevnom trakte, kde je pravé koloidné striebro (ARGENA, UNIVERSAL) oveľa menej účinné. Toto sa potvrdilo napr. pri liečbách kandidóz a iných črevných ochorení. Katióny striebra reagujú so sulfidickou sírou (S-II) aj bez prítomnosti kyslíka a tak úplne zreagujú v črevnom trakte s črevnou mikroflórou a ďalej sa nedostanú.

Zaujímavé je pôsobenie koloidného striebra vo vnútri buniek - proti vnútrobunkovým parazitom. Pri tomto procese používa koloidné striebro kyslík         z veľmi reaktívnych tzv. ROS-radikálov, čo sú škodlivé voľné kyslíkové radikály, zodpovedné za predčasné starnutie buniek. Čiže v tomto prípade pôsobia nanočastice striebra ako určitý "elixír mladosti".

© 2017-2022 Róbert Komoráš. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!