Info Blog - Koloidné striebro

Špecializovaný blog predstavuje články, ktoré som zostavil už skôr z dostupných prameňov z dôvodu potreby väčšej informovanosti a orientácie v záplave netriedených a neúplných informácií z internetu k problematike koloidného striebra.

Súčasná legislatíva vymedzuje pre predaj a distribúciu koloidného striebra kategóriu kozmetických prostriedkov. Definícia kozmetického prípravku, zoznam miest na ľudskom tele, kam smie byť kozmetický prostriedok aplikovaný, a prípustné účinky kozmetických prípravkov sú uvedené v nariadení vlády SR č. 685/2005, Z. z.

V žiadnom prípade nehodlám spochybňovať legislatívne vymedzenie. Je nesporné, že pre liečivá a zdravotnícke pomôcky, platia prísnejšie kritériá ako pre prostriedky kozmetické. Vďaka tomu môžeme koloidné striebro oprávnene uvádzať na trh.

Blog si do budúcnosti kladie za úlohu sledovať súčasné výsledky výskumov svetových i domácich špičkových pracovísk a ich aplikácie na poli nanotechnológie v praxi.

Upozornenie: Nasledujúce texty sa zameriavajú vedľa technických predovšetkým aj na zdravotné aspekty aplikácie koloidného striebra v oblasti nanotechnológií a biomedicíny. Majú iba informatívny charakter a neslúžia ako priamy návod na použitie.


               Ďakujem za Vašu návštevu.

 

Journal of Nanobiotechnology je odborný časopis, ktorý umožňuje otvorený prístup a komunikáciu o vedeckom a technologickom pokroku v oblasti medicíny a biológie s dôrazom na ich rozhrania nanoscale prírodných vied. Časopis zoznamuje biomedicínske vedce a medzinárodné podnikateľské komunity biotechnológie s najnovším vývojom v rastúcej oblasti...

O mne

Volám sa Róbert Komoráš a ako analytický chemik autorizovaného laboratória som pracoval cez štyridsať rokov.

Firmu Argena som prevádzkoval do roku 2015. Primárne som za zameriaval na spracovanie nebezpečného odpadu a postupne pribudla extrakcia striebra a ďalšie aktivity.

To bolo impulzom k intenzívnemu štúdiu a počiatok výroby koloidného striebra Argena In a Argena Ex na Slovensku.

V súčasnosti som odovzdal štafetu dcére a zaťovi, ktorí sú profesionáli vo svojich odboroch a úspešne rozvíjajú aj toto podnikanie. 

Naďalej garantujem celý technologický proces výroby a poskytujem konzultácie.

Čítať ďalej

 

Námety/Témy

Máte otázky o mojej práci alebo nápad na nový článok? Neváhajte a zanechajte mi správu. Budem vďačný za vaše podnety, pripomienky a pozdravy.

Kontaktujte ma

© 2017-2022 Róbert Komoráš. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!